Helyismereti gyűjtemény

Ajka


"Mindnyájan hátrahagyjuk ujjlenyomatunkat a világon, annak jelét, hogy itt voltunk, kik voltunk, és mit csináltunk. Kizárólag abban tudsz változtatni, hogy milyen ujjlenyomatot hagysz." (Sidney B. Simon)

Könyvtárunk 1975 óta teljességre törekvően gyűjti Ajka városra, és a volt községekre (Ajka, Bódé, Tósok, Tósokberénd, Bakonygyepes, Ajkarendek, Csékút, Padrag, Padragkút), valamint a városkörnyékre vonatkozó irodalmat.

A könyvekből, régi és mai helyi lapokból, újság- és folyóiratcikkekből, kéziratokból, aprónyomtatványokból, fotókból, videókból, hangkazettákból, CD-kből, képviselőtestületi ülések anyagából, helyi rendeletekből álló gyűjteményünk egyedi, megőrzendő az utókornak, ezért helyismereti kutatószobánkban csak helyben használható.