Köszöntő

"A műveltség jósorsban ékesség, balsorsban menedék." (Arisztotelész)

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ főbejárat


A Nagy László Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár. Feladatunk biztosítani Ajka város és a városkörnyék lakosságának az informálódás, önképzés, tanulás, oktatás, kutatás, közművelődés és kikapcsolódás lehetőségeit. Ennek érdekében fejlesztjük gyűjteményünket, szolgáltatásainkat, gondozzuk a könyvtári hálózatot. A 200 ezres dokumentumállományból mintegy 100 ezer darab a központi könyvtárban várja olvasóit: 85.000 kötet magyar, 6.000 idegen nyelvű könyv, 10.000 hanglemez, videó, CD, CD-ROM, DVD, diafilm.
A dokumentumok kölcsönzésén kívül biztosítjuk, hogy az  érdeklődők helyben olvashassanak könyveket, újságokat, folyóiratokat, számítógépparkunk segítségével használhassák adatbázisainkat, internetezhessenek.
Szolgáltatásaink bővítése érdekében hoztuk létre és fejlesztjük különgyűjteményeinket: helyismereti gyűjteményünket, idegen nyelvű részlegünket és EU gyűjteményünket.

Bogáncs gyermekkönyvtárunk a gyerekek szolgálatában áll: keménytáblás leporellók, diafilmek, könyvek kölcsönözhetőek egészen kicsi kortól 14 éves korig. Iskolások szabadidejének hasznos eltöltését, olvasóvá válásukat segítik a gyermekfoglalkozások, vetélkedők, olvasópályázatok, társasjátékok, újságok és az Internet.

Hosszú utat tett meg a könyvtár első beleltározott könyvétől a mai gyűjteményig - szervezeti változásaiban is. Az 1954-ben alapított községi könyvtárból hamarosan központi könyvtár lett, 1 fiókkönyvtárral. 1959-ben városi rangot kapott. A tovább-bővülő fiókkönyvtári hálózat mellett ellátóközponttá vált 1979-ben. 1991-ben a Városi Múzeum összevonásával Városi Könyvtár és Múzeum lett, majd névváltozás nélkül csatolták hozzá a Bányászati Múzeumot 1993-ban.
2005. február 1-jétől az eddig "anonim" könyvtár nemcsak nevet kapott, hanem több intézmény összevonásával Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ lett.

Az újabb névváltozásra 2022. március 1-vel került sor, jelenleg a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár nevet viseli intézményünk.