Nyelvek Európai Napja

Minden évben szeptember 26-án ünnepeljük a Nyelvek Európai Napját. Ez a nap Európa nyelvi sokszínűségét állítja reflektorfénybe. Európa a nyelvek tárháza: a 23 hivatalos nyelv a több mint 60 őshonos közösség regionális vagy kisebbségi nyelvével együtt valóságos nyelvi tőkét alkot, és ezt tovább gazdagítják a más országokból és kontinensekről származó lakosok nyelvei.

2001 óta szeptember 26-a az európai nyelvek ünnepe, amelynek három fontos célja van:
- felkelteni a közönség érdeklődését Európa nyelvi sokszínűsége iránt
- ápolni a nyelvi és kulturális sokszínűséget
- ösztönözni az iskolai és iskolán kívüli nyelvtanulást.

Az ajkai Városi Könyvtár idegen nyelvi részlege több mint 5000 kötetével várja a nyelvek iránt érdeklődőket, akik szótárak, nyelvkönyvek, mesék, ismeretterjesztő és szépirodalmi kötetek, valamint kétnyelvű művek közül választhatnak.