Szív utca

Szerző
Gurubi Ágnes

Jelzet: G 75

Mindannyiunknak emlékeiben él egy Szív utca - írja a regény ajánló soraiban Orvos-Tóth Noémi. Valóban, ha az olvasó nyitott szívvel és értő módon kezd a családregény olvasásába, egészen bizonyos, hogy számos, a saját életéhez kapcsolódó találkozási pontot fedez majd fel a történetben. Nem annyira a helyszín vagy a tárgyi manifesztumok jelentik majd ezeket a kapcsolódásokat, sokkal inkább a lélek legmélyéről felfakadó érzelmek, amelyek a múltba vesző emlékképek nyomán idéződhetnek fel az olvasóban, saját életével, családjával kapcsolatban is.

„Az én családomban csak a nők vannak jelen” - vallja a történet mesélője, Anna, aki a múltba vesző családi emlékek kapcsán egészen az ükanyáig visszamenően próbálja meg értelmezni, felfejteni családja nőtagjainak viselkedését, mindazt a történést, amely a mában az ő napjainak, létezésének érzelmeit és értelmét is meghatározzák. Egyedi és mégis jellemző jegyeket is fölmutató családregény ez, amelyben a zsidó család tagjait a generációról generációra áthúzódó, láthatatlan szál köti össze és ez a széttéphetetlen gondolati kötelék tudattalanul is meghatározza a család nőtagjainak életét. A „vándorló lelkek” sorában az ük- és dédnagymamák alakja, az Erdélyből elszármazott Hirsch Róza élettel teli jelenléte meghatározza a leszármazottak életét is. A világháborúk és az ezek során lélekbe vésődött kegyetlen traumák, férjek és testvérek elvesztése csak úgy volt túlélhető, ha ezek az asszonyok kemény következetességgel lefagyasztották érzelmeiket. És ők meg is tették ezt, de vajon mindez miként hatott a következő nemzedékek lányaira, asszonyaira?

Az egymásra épülő asszonysorsok történelem által meghatározott nyomorúsága egészen máig érően mutatja be azokat a léleklenyomatokat, amelyek Anna mindennapjaiba is beleivódtak, hiszen a múltat átszövő, a lélekben generációról generációra öröklődő megfakult emlékképek ma is ott élnek a hétköznapok egyszerű tevékenységeiben, a vakvágányra futott érzelmekben, kicsorbult kapcsolatokban, gyakorta testi tünetekben is gyilkos alakot öltve. Fontos hát, hogy ezeknek az eredőjét ki-ki felkutassa, mert ekként válik érthetővé a múlt emlékképeiben tükröződő jelen, és az a „sorsképlet”, amelyben élünk. Az elsőkönyves szerző remekül megírt regénye talán a női szívekhez talál majd el leghamarabb és legkönnyebben.

Forrás: kello.hu