Merkel

Szerző
Marton, Kati

Jelzet: 320 M37

A magyar származású amerikai újságírónő a világ legnagyobb hatalmú és talán legkiismerhetetlenebb asszonyáról írt gondos kutatáson alapuló életrajzot, amelyben születésétől kezdve kancellárságának utolsó időszakáig követi nyomon Angela Merkel (1954) életútját. Nem egyszerűen a pályáját rekonstruálja, de emberi, női mivoltát is éles fénybe állítja, egészen odáig menően, hogy jellegzetes kéztartásaiból von le következtetéseket Merkel hangulatváltozásaira vonatkozóan.

Könyve 18 fejezetében végigköveti Angela Dorothea Kasner életútját a hamburgi szülői háztól az NDK-ban telt évtizedeken át a kancellári székig, a kémiai tanulmányoktól a német egyesítés időszakáig, amikor a politika mellett kötelezte el magát, előbb parlamenti képviselő, majd miniszter lett Helmut Kohl kormányában, később a CDU elnöke, illetve az Európai Unió egyik meghatározó személyisége. A szerző az irodalmi riport eszközeivel rekonstruálja Angela Merkel életútját, számos apró, de jellemző mozzanatot is fölidézve.

A politikusi pályával egyenrangúan foglalkozik Merkel emberi habitusával, sokszor a politikatörténeti mozzanatokat is ebből a szemszögből idézi föl. Végül megállapítja, hogy Merkel másfél évtizednyi kormányfői munka után is ugyanaz az ember maradt, mint aki azelőtt volt. Megállapítja, hogy mindig féltékenyen őrizte magánéletét, miközben mindenki tudja, milyen nagy futballrajongó, hogy sokat olvas és pihenésül zenét hallgat, viszont fél a kutyáktól. A szerző kifejti, hogy Merkel a politikai pályáján jól hasznosította a szocialista NDK-ban szerzett tapasztalatait, részletesen fölidézi külföldi politikusokkal való találkozásait, így Vlagyimir Putyinnal, Barack Obamával, II. Erzsébet királynővel, vagy Hszi Csi-pinggel. Közben kirajzolódnak az európai politika 1990-2021 közötti körvonalai is.

A riportszerű életrajz rengeteg apró és fontos élettényt tár föl szépirodalmi eszközökkel, ugyanakkor terjedelmes bibliográfia, jegyzetanyag, képmelléklet és névmutató dokumentálja a leírtak hitelét.

Forrás: kello.hu