Luther : Az út

Szerző
Cs. Szabó László

Jelzet: SZ 21

A Harmat Kiadó is kiveszi részét a Reformáció 500-as könyvkiadási dömpingből Cs. Szabó Sándor Lutherről szóló életrajzi regényének megjelentetésével.

A kétkötetes mű nem csak tisztelgés a nagy reformátor előtt, hanem hiánypótló vállalkozás is, mert Luther életét a teljesség igényével feldolgozó nagyregény. A keresztény író, hitoktató, drámapedagógus és blogszerző az első kötetben (Az út) Martin Luther korai évein és tanulmányain keresztül követi végig, miként válik egy egyszerű parasztgyerek korának egyik legmeghatározóbb gondolkodójává. A kezdetektől egészen 1517-ig, a 95 tétel megszületéséig mutatja be az eseményeket fizikai és lelki síkon egyaránt, ennek köszönhetően pedig egy igazi hús-vér ember alakja elevenedik meg az olvasó előtt. Cs. Szabó a 15. század babonás hiedelmekkel átszőtt mindennapjaiból szakítja ki alakját, amikor Hans Luder mansfeldi bányász – a család felemelkedésének egyik lehetőségeként – fiát Magdeburgba, Eisenachba és Erfurtba küldi tanulni. Martin rendkívüli tehetségének és fogékonyságának köszönhetően már korán kitűnik társai közül, és viszonylag egyszerűen szerzi meg magiszteri fokozatát. Fényes, felfelé ívelő jövő áll előtte jogdoktorként, miközben egyre több kétely merül fel benne az atyai, isteni és egyházi hatalommal szemben. Csendes lázadását – egy hosszú, többlépcsős lelki utat bejárva – végül valódi szavakba és tettekbe önti.

(Forrás: kello.hu)