A Habsburgok : a világ urai

Szerző
Rady, Martyn

Jelzet: 929 R 26

A Közép-Európa történetét kutató brit egyetemi tanár a Habsburg-dinasztia egész történetét foglalta össze a monográfiájában. Nézete szerint a Habsburgokat az különböztette meg a befolyásos európai uralkodócsaládoktól, hogy sosem azonosították magukat soknemzetiségű birodalmuk egyetlen nációjával sem, mintha valamennyi népüknek külön-külön uralkodói lettek volna. Elképzelésük a világban betöltött szerepükről időről időre módosult, mindig új célokat tűztek ki maguk elé, ezekhez igazították követendő ideológiájukat. Volt, hogy templomokat fosztogattak, máskor az oltáriszentség kultuszát táplálták, miközben 1273-tól csaknem folyamatosan a Német-római Birodalom uralkodói voltak, annak 1806. évi megszűnéséig. Ennek megfelelően hatalmas kiterjedésű vízióik voltak a világról és az általuk uralt birodalom vezetéséről.

Martyn Rady visszatekint a Habsburgok Elzászba visszanyúló, valamikor a 10. század végén kezdődő családtörténetének földeríthető kezdetéig. Innét jut el az I. világháború végéig, az utolsó Habsburg uralkodóig. Ezenközben végigtekint egész Európán, a Német-római Birodalomtól Csehországon át Magyarországig; beszámol az európai történelem nagy fordulatairól a harmincéves háborútól az 1848-as forradalmi hullámig. Mindeközben kitér az Európát meghatározó nagy szellemi áramlatokra, a vallásszabadság kérdésére, a barokk stílus jelentőségére, a jakobinus mozgalmakra, a zsidóság emancipációjára vagy épp a kultúra és a tudomány eredményeire. Figyelemmel követi a dinasztikus politika fejleményeit, az udvar személyi viszonyait, a politikai koncepciók váltakozását, a Habsburgok társadalompolitikáját, a szellemi életet befolyásoló hatását, és szól a dinasztia politikáját megtestesítő történelmi személyiségekről is, mint Metternich vagy Erzsébet királyné.

Martyn Rady úgy véli, a Habsburg-eszme jóval többet jelent, mint birodalmi terület vagy politikai koncepció, mert benne van a szent római birodalom öröksége éppen úgy, mint a katolicizmus szolgálata; kiálltak a barokk és részint a felvilágosodás eszméi mellett, harcoltak az oszmánok és a forradalmárok ellen, voltak köztük hóbortos alkímisták és nagyszerű múzeumalapítók egyaránt. A Habsburg-eszme mindig egyetemes volt, európai és korokhoz idomuló. A színes képmelléklettel és térképekkel illusztrált monográfia képjegyzékkel, bibliográfiával, jegyzetekkel és névmutatóval zárul. 

Forrás: www.kello.hu