Festetics Mária grófnő naplója : Erzsébet királyné bizalmas barátnője

Szerző
Festetics Mária

Jelzet: 920 F 54

A naplóknál nehezen találni hitelesebb kordokumentumot, mivel – ha nem a publikálás későbbi igényével íródtak – híven tudják közvetíteni írójuk gondolatait, megélt tapasztalatait. A jelen kötet Erzsébet királyné, vagyis Sisi legközelebbi udvarhölgye, Festetics Mária naplóját tartalmazza magyar fordításban – az eredeti szöveget németül vezette a grófnő. Mivel az eredeti szöveg teljes egészében kétezer oldalt ölel fel, a kiadó és a szerkesztő tematikusan és kronologikusan válogatott a naplóból. A történetileg legrelevánsabb bejegyzések kaptak helyet a mostani kiadásban.

A grófnő kulcspozíciója miatt nem csupán a politikai élet finom alakításába tudott belelátni és olykor beleszólni, hanem a császári család intim belső világát is első kézből láthatta; emiatt a naplót a rokonok, a császári család sokáig nem is akarta kiadatni, történészek fürkész pillantásának átengedni. Festetics Mária sem ilyen céllal írta le élményeit, ehelyett egyfajta terápiás naplóírást érhetünk tetten, a könyv segített az olykor igen elszigetelt udvarhölgynek, hogy a Burg pletykáit, rosszindulatát levezesse, kiírja magából a jót és a rosszat egyaránt.

A rövid életrajzi bevezető után a szerkesztő „átadja a szót” a grófnőnek, és a gondos válogatás eredményeként maga a szöveg kezd magáról mesélni. A tematikusan elrendezett szövegrészekből így először a grófnőt és családját ismerhetjük meg; ezt követi a császárné udvarának bemutatása, majd kettejük viszonyának felvázolása következik. A negyedik fejezetben a szerelem kérdését járja körbe a grófnő, amit az utazások szemléletes leírása követ. Andrássy Gyulával folytatott személyes és politikai kapcsolata is helyet kapott a felvett szövegek között, amit a királyokról, híres személyekről élénk színekkel megfestett portrék követnek. A kötet végén családfa, időrendi táblázat, források és irodalomjegyzék, valamint a képek jegyzéke található. A korszak jelentős forrása, mely egyben lebilincselő olvasmány is egyben.

Forrás: kello.hu