Férfierő : bátorság, hősiesség, büszkeség, leleplezett agresszió

Szerző
Robert Augustus Masters

Jelzet: 150 M 39

A népszerű párkapcsolati tanácsadó, Robert Augustus Masters pszichoterapeuta és pszichoszexuális tréner jelen munkájában a férfiak viselkedésével kapcsolatos évszázados beidegződéseket, igyekszik felülírni.

A fiúktól már egészen kicsi korban is a "Légy férfi!" elvei szerint várják el a maszkulin viselkedést. "Egy fiú, férfi soha ne sírjon, ne mutassa ki az érzelmeit, mert ezáltal gyengének tűnhet". Számos ilyen tévesen berögzült "szabályt" ír felül a szerző, amikor cáfolja ezeket a személyiséget megnyomorító elvárásokat.

Könyvében olyan kérdésekre igyekszik választ adni, kifejezetten a férfiak szemszögéből, amelyekről még a pszichológiában is kevés szó esik. A férfiak többnyire legvégső kétségbeesésükben fordulnak szakemberhez, hiszen pontosan a fent említett téves berögződések hatására, úgy érzik, gyengeség az, ha valaki a lelkéről beszél, és ez ügyben még "dili-doki" segítségét is kéri. Pedig a pszichoterapeuta segítségével gyakorta már a kezdet kezdetén sikerülhet visszájára fordítani a későbbiek során egyre inkább elmélyülő, negatív lelki folyamatokat.

A szerző öt nagy fejezetbe (Orientáció és alapozás; A hatalom és a modern férfi: Düh, agresszió és a hős; Bensőséges kapcsolatok; Szex) rendezve tárgyalja anyagát. Eközben arra fókuszál, hogy bemutassa, mi jellemzi az "igazi férfit", körülhatárolja, mi a maszkulin erő, megvilágítja, hogy a múlt miként hat a jelenre, valamint azt is értelmezi, hogyan lehet kezelni a minden férfiben meglévő egészséges és egészségtelen szégyenérzetet, és miként lehet a lélek sebezhetőségéből, azt visszájára fordítva előnyt kovácsolni?

Szól még az érzelmi intelligenciáról, amely a társas kapcsolatok "erőforrása", valamint szót ejt a felszabadult szexualitásról, amely korántsem téveszthető össze a gátlástalansággal, és megvilágítja a sok férfiben hatalmas, megválaszolatlan kérdésként "lebegő" kételyt: mi az, amire a nőknek a férfiaktól szüksége van?

Robert Augustus Masters nyíltan és őszintén beszél valamennyi kérdéskörről, többek között a nemi erőszakról is, miközben elemzi a legfontosabb párkapcsolati helyzeteket. A fejezetek végén gyakorlatokat talál az érdeklődő, és ezeknek a gondolatoknak a megszívlelésével a férfiolvasók személyiségük árnyékos oldalaival is kénytelenek szembe nézni, ám mindezt terápiás céllal ajánlja a szerző, mintegy útmutatóul, hogy olvasóiból végül kiteljesedett, elégedett férfi váljon.

(Forrás: kello.hu)