Érettségire készülök : felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára : német nyelv : középszint : online videókkal

Szerző
Botházy Kata

Jelzet: 803 B 83

A kötet a német középszintű érettségi szóbeli részére való felkészüléshez nyújt segítséget. A könyv 20 tematikus egységből áll: ezek első részében egy-egy társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladat áll. A kidolgozott érettségi feladatok megoldásai több beszélő nézőpontját is közvetítik, többféle alternatív megoldási javaslatot kínálva így a vizsgázóknak. Minden tematikus feladatsor után egy kifejezéslista következik.

A tematikus egységek második felében gyakorlófeladatok találhatók, amelyek célja a szókincs bővítése és a szóbeli szövegalkotás gyakoroltatása. E cél érdekében minden téma jellemző szókincsét gondolattérkép foglalja össze, amelyet a felkészülők maguk is szabadon kiegészíthetnek. A felkészülők tippeket kapnak a szótanuláshoz, a gyakorló feladatok megoldásai pedig a könyv végén megtalálhatók.

Az érettségi követelmények figyelembevétele mellett a szerző fontosnak tartotta, hogy a könyvben olyan szövegek jelenjenek meg, melyek a vizsgázók életkorához és érdeklődési köréhez közel állnak, és alkalmat adnak az élő, beszélt nyelvi fordulatok megjelenítésére is. A könyvet egyéni, csoportos és iskolai tanulásra egyaránt ajánljuk.

Forrás: www.kello.hu