Angol szókincsbővítő feladatgyűjtemény II. : újabb 500 angol alapszó tematikus elrendezésben kezdőknek és újrakezdőknek

Jelzet: 802 A 62

Az Angol szókincsbővítő feladatgyűjtemény II. a nagy sikerű Angol szókincsbővítő feladatgyűjtemény I. közvetlen folytatása. A két kötet egységet alkot, a bennük lévő 500-500 szó az angol nyelv alapszókészlete. A jó nyelvtudás alapja az idegen nyelv szókincsének pontos ismerete. Ehhez nyújt segítséget a könyv, amely játékos formában tanít meg és gyakoroltat háromféle feladatban 500 angol alapszót 50 fogalomköri csoportba - témakörbe - rendezve. A feladatgyűjtemény többek között a következő témakörök szókincsét érinti: gyümölcsök, hüllők, madarak, viselkedés, rokonságnevek, városrészek, közlekedés, öltözködés, iskola, foglalkozások, irodalom és vallás. 

Mindegyik témakörben tíz angol szót sajátíthatunk el, illetve gyakorolhatunk háromféle feladat keretében. A kötet végén megtaláljuk a feladatok megoldását. 

Az Angol szókincsbővítő feladatgyűjtemény II. elsősorban az angol nyelv tanulását most kezdő diákoknak készült, de a felnőtt újrakezdő nyelvtanulóknak is hasznos. A feladatgyűjtemény szavai a Közös Európai Referenciakeret szerint az A1 és A2 nyelvi szintnek felelnek meg. 

A szerkesztők bíznak benne, hogy az Angol szókincsbővítő feladatgyűjtemény II., párjával, az I. kötettel együtt eredményesebbé, érdekesebbé teszi a szótanulást, és hozzájárul ahhoz, hogy mind többen ismerkedjenek meg e világnyelv szókincsének alapjaival.

Forrás: www.kello.hu