Aesop's fables : 50 fables in English and Hungarian for language learners = Ezópus meséi : 50 állatmese angolul és magyarul nyelvtanulók számára

Szerző
Aisopos

Jelzet: A 29

Túl gyakran becsüljük le azokat a dolgokat, amelyek a leghasznosabbak számunkra. – Too often we despise the very things that are most useful to us.

A lassú, de kitartó nyeri meg a versenyt. – Slow and steady wins the race.

A rossz jellem magában hordozza a büntetését. – A bad temper carries with it its own punishment.

Három megfontolandó tanulság abból az ötvenből, melyek e kötet angolul és magyarul párhuzamosan közölt meséinek végén találhatók. Ezópus tanító jellegű állatmeséi közül néhány szinte mindenki számára ismert (pl. A róka és a varjú, A nyúl és a teknősbéka), ám biztosan akad jó pár, ami még ismeretlen az olvasóközönség előtt. A TINTA Könyvkiadó ezt orvosolandó most ötven mesét ad közre Ezópus meséi című kétnyelvű kötetében.

Ezek a mesék olyan általános emberi viszonyokról, társadalmi és politikai berendezkedésekről szólnak, melyek mozgatórugói, alapstruktúrái évszázadok óta mit sem változtak. Ma is magunkra ismerhetünk egy-egy szereplő viszontagságairól vagy épp szerencsés megmeneküléséről, okosan megoldott konfliktusáról olvasva.

Jelen kötet két nyelven, a magyar mellett angolul is elénk tárja Ezópus meséit, így az élményalapú nyelvtanulás, nyelvgyakorlás alapvető eszköze lehet. A kiadvány forrásául szolgáló kötet 1928 ban jelent meg Londonban. 

A mesék mellett expresszív metszetek is segítik a tanulságok befogadását, belsővé tételét. Ajánljuk a kötetet mindenkinek, aki szívesen elmerülne az ókori görög meseirodalom egy meghatározó szeletében úgy, hogy közben saját magáról és a világhoz való viszonyáról is gondolkodhat.

Forrás: www.kello.hu