Táborok könyve : magyarok a náci koncentrációs táborokban

Szerző
Vági Zoltán, Kádár Gábor

Jelzet: 343 V 16

Újabb közös kötettel jelentkezik a két történész, holokauszt-kutató, az Auschwitz-Birkenaui Állami Múzeumban látható magyar kiállítás forgatókönyvének tervezői: Kádár Gábor és Vági Zoltán. A szerzőtársak jól ismertek mint a magyar holokauszt  különböző  aspektusainak szakemberei. Vági Zoltán a Saul fia című film történész szakértője.

Vaskos összefoglaló munkájuk a náci koncentrációs táborokba hurcolt magyarországi állampolgárok sorsát igyekszik bemutatni, összesítve a számszerűsíthető adatokat is. Mindezt amerikai, izraeli és magyarországi levéltárak irataira, az egykori táborokban működő német és lengyel archívumok anyagaira, valamint a magyar túlélők ezreinek visszaemlékezéseire alapozva.

Bemutatják a táborrendszer működését, struktúráját, az SS szervezeti kultúráját, a haditermelésben való részvételt, az őrséget, a parancsnoki gárdát, a bánásmódot, a korrupciót, stb. Ezt követően egyesével ismertetik az egész kontinensre kiterjedő lágerhálózat összes olyan helyszínét, ahová magyarokat vittek. Auschwitz-Birkenautól Bergen-Belsenig, Buchenwaldtól Dachauig, Flossenbürgtől Gross-Rosenig, Mauthausentől Ravensbrückig,  Sachensenhausentől Vaivaráig, ill. a varsói gettóig ismertetik a táborok és altáborok rövid történetét, működését, parancsnokait, a személyzetről tudható információkat, a bánásmódot, valamint az oda került magyar foglyok és halálos áldozatok számát.

A függelékben helyet kaptak a náci koncentrációs táborok magyar foglyai és áldozatai jelenleg rendelkezésre álló számadatai táblázatba rendezve, az SS-rendfokozatok és az idegen kifejezések, rövidítések magyarázata, a hivatkozások, a felhasznált irodalom listája, valamint egy névmutató.

Több mint hetven év elteltével ez a kötet Magyarországon elsőként kísérli meg áttekinteni a táborok százait és az odahurcolt magyarok sorsát. Alapvető kérdésekre keresnek válaszokat: Hány magyar került oda, mi lett a sorsuk, hányan és hogyan haltak meg, kik voltak a gyilkosaik.

(Forrás: Kello)