A bilincs a szabadság legyen : Mészöly Miklós - Polcz Alaine levelezése, 1948-1997

Szerző
Mészöly Miklós és Polcz Alaine

Jelzet: 894 M 59

A 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb írójának, Mészöly Miklósnak és testi, lelki, szellemi társának, az irodalomban és a pszichológiában is maradandót, jeleset alkotó Polcz Alaine-nek hétszáz darabból álló levelezését tartalmazza a vaskos kötet. A levelekből nemcsak a házaspár, de a szocializmus és a rendszerváltás időszakának mindennapjait is megismerhetjük.

A kapcsolatuk elején, 1948-ban és 1949-ben írt levelektől kezdődően egészen 1997-ig datálva sorakoznak a levelek a kötet lapjain. A gyakorta semmiségekről, az élet hétköznapi eseményeiről szóló, majd másutt irodalomtörténeti emlékeket, pályatársak életeseményeit rögzítő és megidéző "lenyomatok", nem csupán ennek a híres házaspárnak az életében villantanak föl jelentős állomásokat, de eközben plasztikusan megrajzolódik a 20. század második felének történelme, a szocializmus és a rendszerváltás időszaka is.

A kötet címét adó mondat, "A bilincs a szabadság legyen", egy 1948-as Mészöly levélből való, és tökéletesen jellemzi a házaspár 54 esztendeig tartó krízisekkel is terhelt, ám azokat mindig legyőző és megoldó, végtelen szeretettel, szenvedéllyel és szerelemmel áthatott, már-már éteri kapcsolatát.

Különös, "önmagát formáló" érdekessége a kötetnek, hogy a levelek végül egy regénnyé szervesülnek, bemutatva ennek a két, nagyon tehetséges embernek az életútját, megrajzolva pályájuk ívét, és kapcsolatukat, maradandó és rendkívüli emléket adva ezzel az utókornak.

(Forrás: kello.hu)