Akadémiai magyar - latin kéziszótár : Dictionarium Hungarico - Latinum

Szerző
Györkösy Alajos

Jelzet: 801 G 93

45 000 címszó, 90 000 kifejezés, a klasszikus auktorok szókincse, a római jog, valamint a középkori latinság szavai, kifejezései, a legfontosabb és leggyakoribb szóanyag szaknyelvi kifejezésekkel, a fontos földrajzi nevekkel és utónevekkel.